INFORMACJE POMOCNICZE

Systemy pracują tylko w środowisku Windows zarówno w wersji 32-u i 64-bitowej.  

Warunkiem prawidłowej eksploatacji programów jest:

zdefiniowanie zmiennej środowiskowej systemowej o nazwie STACJA i wartości NAZWA

gdzie NAZWA jest unikalną nazwą stacji roboczej  - PRZYKŁAD

Programy wykorzystują domyślne polskie znaki systemu Windows, w związku z tym należy usunąć ewentualnie wykorzystywane inne drivery polskich znaków. Jeśli w systemie Windows nie została zainstalowana używana drukarka, to do uzyskania poprawnych wydruków należy ja zainstalować.


Większość programów, to rozwiązania sieciowe (za wyjątkiem systemu MĄJATEK, SPRZEDAŻ, DYWID, VAT, PKZP, ZFM i MAGAZYN).

W przypadku pracy w sieci należy zwrócić uwagę na unikalność nazwy stacji roboczej. Nazwy powinny różnić się pierwszymi ośmioma znakami i nie powinny zawierać takich znaków jak: ".,+*!-?/|\; itp. 

W przypadku pracy w sieci jednocześnie na komputerach z systemem, Windows 7, Windows 8 i Windows 10, serwerem musi być komputer z nowszym systemem operacyjnym.

Niedostosowanie się do w/w zasady będzie skutkować błędnymi zapisami w bazach danych.

W sieci Windowsowej, dla prawidłowej pracy programów, konieczne jest na stacjach roboczych zmapowanie dysku serwera, a następnie uruchomienie programu z tego dysku. Uruchomiony program bez mapowania dysku, poprzez otoczenie sieciowe, nie będzie działał prawidłowo.

W przypadku ograniczania dostępu do zasobów sieci, do prawidłowej pracy systemów, konieczne jest nadanie pełnych uprawnień dla użytkowników, do wszystkich katalogów naszych systemów. Ponadto, katalogi systemów muszą być dostępne przez mapowanie całego dysku lub katalogu zawierającego podkatalogi z systemami.

 

W celu napraw dużych baz danych udostępniamy darmowy program własnego autorstwa  BAZA, który najlepiej jest skopiować w miejsce znajdujące się na ścieżce.

Oglądanie i korygowanie zapisów w bazach danych za pomocą programu Excel, powoduje zmianę struktur baz i w rezultacie błędne działanie programu.


W programach istnieje możliwość podłączenia drukarki DOS-owej do portu USB, w przypadku braku w komputerze portu LPT1.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

.

Format pliku tekstowego z innych systemów DOWODY.TXT

.

Skrót:Data:Kod:PKWiU:Nazwa:Tow:CenaZ:CenaD:Jm:Ilość:Vat:Nr:Oper:Dok:Placówka:PL:SWW:

Przykład:

DN:20150620:5900150551:15.81.11:CHLEB TOSTOWY 0.5 KG:T:2.05:2.50:SZT:24.000:8:H/852:+:D:S-10:2:2421:

 

Znaczenie poszczególnych elementów tekstu:

Skrót - Skrót podany przez odbiorcę (oznaczający w systemach odbiorcy Was jako dostawcę) lub numer NIP-u.

W przykładzie DN.

Data - Data dostawy w postaci YYYYMMDD (4 cyfrowy rok, miesiąc, dzień)

W przykładzie 20150620

Kod - Pełny kod kreskowy towaru ( w razie braku kodu kreskowego na towarze string może być pusty)

W przykładzie 5900150551

PKWiU - Symbol PKWiU

W przykładzie 15.81.11, nie ma obowiązku umieszczania, pole zostawić puste

Nazwa - Nazwa towaru

W przykładzie CHLEB TOSTOWY 0.5 KG

Tow - Litera T lub O ( T - oznacza towar, O - opakowanie)

W przykładzie T

CenaZ - Cena zbytu netto z 2 miejscami po przecinku. Kropka oddziela część całkowitą od części dziesiętnej

W przykładzie 2.05

CenaD - Cena detaliczna, układ jak cena zbytu, string ten może być pusty w przypadku braku danych o cenie

detalicznej, nie pisać 0

W przykładzie 2.50

Jm - Jednostka miary (np. szt, kg, l, m2 itp.), maksymalnie 3 znaki

W przykładzie SZT

Ilość- Ilość z 3 miejscami dziesiętnymi. Kropka oddziela część całkowitą od części dziesiętnej

W przykładzie 24.000

VAT- Stawka podatku vat . Wartość wyrażona cyframi: 23, 8, 5, 0, ZW, maksymalnie 2 znaki

W przykładzie 8

Nr- Numer dowodu dostawy, maksymalnie 10 znaków (zgodny z numerem na dokumencie)

W przykładzie H/852

Oper- Jeden z dwóch znaków + lub - (+ oznacza przychód, - rozchód)

W przykładzie +

Dok- Jeden ze znaków V, R, D. (V - faktura vat, R - rachunek uproszczony, D - dowód dostawy)

W przykładzie D

Placówka- Symbol placówki podany przez odbiorcę (oznaczający w systemach odbiorcy skrót sklepu)

W przykładzie S-10

PL- Jedna z 3 cyfr 1, 2 lub 3 (1 - brak polskich znaków, 2 - kod Mazowia, 3 - kod Latin 2) -polskie znaki zastosowane w nazwie towaru

W przykładzie 2

SWW - Symbol SWW

W przykładzie 2421, nie obowiązuje, pole zostawić puste

 

Separatorem oddzielającym poszczególne pola musi być dwukropek.

Wszystkie pola nie powinny zawierać zbędnych spacji. Długość pola nie ma znaczenia.

Kolejne wiersze, rekordy tekstu, muszą kończyć się znakami CHR(13) + CHR(10).

Uwagi i teksty próbne prosimy kierować na pc@procomp.com.pl

 

Format pliku z ofertą towarową OFERTA.TXT

 

Przykład:

548-001-22-99:"PROCOMP":43-430 Skoczów, ul. Stalmacha 64:20150605:2:

5905367066315:ANANAS PUSZKA 565G:2.63:20151231:

40111216:BATON BOUNTY 57G:1.19::

5900085010114:ZUPA ŻUREK 52G WINIARY:1.29::

590043772180:ŻELATYNA 20G:1.58::

 

Separator oznaczający poszczególne pola - dwukropek (CHR(58))

 

Wiersz 1 - Dane dostawcy

NIP_DOSTAWCY:NAZWA_DOSTAWCY:ADRES_DOSTAWCY:DATA_OFERTY:TYP_POLSKICH_ZNAKÓW:

DATA_OFERTY : YYYYMMDD

TYP_POLSKICH_ZNAKÓW  1. Bez polskich liter

                                                     2. Mazowia

                                                     3. Latin_2

                                                     4. ISO 8859-2

Każdy następny wiersz określa jeden towar

Wiersz  kolejny

KOD_KRESKOWY:NAZWA TOWARU:CENA:DO_KIEDY_OBOWIĄZUJE:

CENA - część dziesiętną oddziela kropka (CHR(46))

DO_KIEDY_OBOWIĄZUJE - data w postaci j/w jeśli stosowana cena ma ograniczenie do określonego dnia, w przeciwnym przypadku tylko separator.

 

Oferta ma obejmować wyłącznie towary z kodem kreskowym. Cena netto towaru musi dotyczyć jednostkowego opakowania detalicznego (a nie opakowań zbiorczych).

Nie stosować zbędnych spacji.

W celu sprawdzenia poprawności przygotowanej oferty, udostępniamy darmowy program własnego autorstwa "OFERTA.EXE", który należy uruchomić w katalogu z przygotowanym plikiem ofert OFERTA.TXT.